Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Teresa Borowska

Region:
Katowice
Data emisji:
04.09.2009

W związku ze śmiercią

prof. zw. dr hab.
Teresy Borowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

Mężowi oraz Rodzinie Zmarłej

składa

Dyrekcja oraz społeczność akademicka
Instytutu Pedagogiki.prof. zw. dr hab. Teresa Borowska
zasłużony pracownik Instytutu Pedagogiki,
pełniła funkcję kierownika Katedry Teorii Wychowania,
była niezwykłą osobowością łączącą mistrzostwo
merytoryczne z nietuzinkowym stosunkiem
do współpracowników i studentów.

Jej miejsce, zarówno w gronie wybitnych naukowców,
jak również wśród pracowników
Instytutu Pedagogiki pozostanie na zawsze puste.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi