Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Teresa Borowska

Region:
Katowice
Data emisji:
04.09.2009

Z głębokim żalem żegnamy Zmarłą
Panią
prof. zw. dr hab.
Teresę Borowską

Kierownika Katedry Teorii Wychowania
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Wybitną uczoną, prawego Człowieka,
wychowawczynię wielu pokoleń pedagogów, znakomitego
nauczyciela akademickiego, wspaniałą koleżankę.

Całe nasze środowisko akademickie odczuwa
niepowetowaną stratę i głęboki smutek
z powodu odejścia Pani Profesor.

Wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłej

składa

Dziekan i Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
wraz z całą społecznością akademicką

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi