Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Radzik

Region:
Lublin
Data emisji:
10.12.2009

Rektor i Senat
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 7 grudnia 2009 roku zmarł

Śp.
prof. dr hab.
Tadeusz Radzik

Profesor urodził się 16 września 1953 r. w Lublinie.
W 1977 r. ukończył studia historyczne na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Z Uczelnią związany zawodowo od 1977 r.
Najpierw jako asystent w Instytucie Nauk Politycznych,
od 1988 r. w Instytucie Historii,
Kierownik Zakładu Historii Najnowszej od 1996 r.,
Dyrektor Instytutu Historii (1994-2000).
Członek Senatu UMCS w latach 1999-2002.
Tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 1987 r.,
profesora nadzwyczajnego w 1992 r.,
a w 1999 r. tytuł profesora zwyczajnego.
Stypendysta i wykładowca uczelni amerykańskich i europejskich.
Uczestnik sympozjów naukowych w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Austrii,
Czechach, Ukrainie, Niemczech i na Węgrzech.
Członek Komitetu Badań PAN, Komitetu Badań
nad Migracjami Ludności i Polonią PAN,
Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lublinie.
Członek Prezydium Zarządu Głównego PTH, Sekretarz Generalny PTH,
członek Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie.
Redaktor naczelny "Rocznika Chełmskiego"
w latach 1995-1998, 2002-2009.
Członek komitetów redakcyjnych "Rocznika Polonijnego",
"Przeglądu Polonijnego", "Rocznika Lubelskiego",
"Przeglądu Historyczno-Oświatowego", "Res Historica",
"Almanachu Historycznego", "Biuletynu Komisji Historycznej
Oddziału PAN w Lublinie", "Studiów Polonijnych",
"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska",
"Dziejów Najnowszych".
Autor ponad 300 publikacji. Promotor 13 prac doktorskich,
recenzent w 17 przewodach o tytuł profesora,
23 przewodach habilitacyjnych i 33 przewodach doktorskich.
Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej
został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1987,1988).
Laureat Nagrody im. Floriana Znanieckiego (1980, 1987)
oraz nagrody Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią
za osiągnięcia w badaniach polonijnych.
16-krotnie wyróżniony nagrodą Rektora UMCS.
Był wzorem nauczyciela akademickiego i uczonego.

Pożegnanie Profesora odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 10.00
w holu Starej Humanistyki.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 grudnia br.
o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Rektor i Senat UMCS

Kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi