Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Radzik

Region:
Lublin
Data emisji:
10.12.2009

Wyrazy serdecznego współczucia dla

prof. dr. hab. Ryszarda Radzika

w związku ze śmiercią
Brata
prof. dr. hab.
Tadeusza Radzika

składają

pracownicy
Zakładu Makrostruktur Społecznych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi