Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Radzik

Region:
Lublin
Data emisji:
09.12.2009

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 7 grudnia 2009 roku w wieku 56 lat
zmarł

Ś. P.
prof. dr hab.
Tadeusz Radzik

profesor zwyczajny w Instytucie Historii UMCS.
W latach 1994-2000 dyrektor Instytutu Historii,
od 1996 r. kierownik Zakładu Historii Najnowszej,
w latach 1999-2002 członek Senatu UMCS.
Był wybitnym znawcą dziejów Polonii,
badaczem dziejów mniejszości narodowych,
historykiem zasłużonym dla poznania przeszłości Lublina.
Autor około 300 prac, w tym 14 książek,
promotor kilkunastu doktoratów.
Aktywny uczestnik życia naukowego,
m. in. w Komitecie Badań Polonii PAN
i Lubelskim Towarzystwie Naukowym.
Członek zespołów redakcyjnych kilku czasopism naukowych.
W latach 1990-1993 prezes Lubelskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Historycznego,
od 1993 r. sekretarz generalny,
od 2000 r. członek Prezydium Zarządu Głównego PTH.
Laureat licznych nagród naukowych,
odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Żegnamy znakomitego historyka i erudytę,
wychowawcę licznego grona adeptów historii,
Człowieka o wyjątkowej osobowości,
gotowego służyć środowisku swoją wiedzą,
doświadczeniem badawczym
oraz zdecydowaniem we wspieraniu działań naukowych,
popularyzatorskich i społecznych.

Rodzinie i Bliskim
Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan, Rada Wydziału
oraz cała społeczność Wydziału Humanistycznego UMCS

Pożegnanie Zmarłego odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 10.00
w holu Kolegium Humanistycznego UMCS.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego dnia o godz. 13.00
w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi