Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Katowice
Data emisji:
24.04.2024
Pani

Iwonie Borchulskiej

Przewodnicz cej Regionu l skiego
Ogólnopolskiego Zwi zku Zawodowego Piel gniarek i Po o nych

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Krajowa Komisja Rewizyjna
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi