Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Białczyk

Region:
Kraków
Data emisji:
27.12.2022

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.

Jana Białczyka

biologa, wybitnego naukowca,
związanego z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Prowadził prace badawcze
w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin
oraz w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
współpracował z polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi.


Przez wiele lat aktywnie uczestniczył również
w życiu społecznym i politycznym.
Jan Białczyk był członkiem Senatu UJ 2020-2024,
został radnym Miasta Krakowa III i IV kadencji,
sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wodociągów Miasta Krakowa.


Prof. Jan Białczyk był człowiekiem pełnym zaangażowania, otwartym,
podejmującym nowe wyzwania.
Nauka była jego pasją, wiele lat jego pracy złożyło się na bogaty
dorobek badawczy.


Starał się służyć nauce i ludziom.


Rodzinie i Bliskim
śp. prof. dr. hab. Jana Białczyka


składam wyrazy głębokiego współczucia


Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi