Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Kraków
Data emisji:
23.03.2011

Naszemu Koledze

Profesorowi dr. hab.
Antoniemu Cienciale

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składają

koleżanki i koledzy z Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Bonifratrów

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi