Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zofia Świda

Region:
Bydgoszcz
Data emisji:
10.02.2011

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. zw. dr hab.

Zofii Świdy

profesora w Katedrze Postępowania Karnego
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego,
sędziego w stanie spoczynku
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego,
autorki wielu cennych publikacji z zakresu postępowania karnego,
Człowieka otwartego, pełnego pasji i życzliwości.

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Katedry
Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi