Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Joanna Olszewska

Region:
Łódź
Data emisji:
05.02.2011

W dniu 3 lutego 2011 roku zmarła w ŁodziProfesor
Maria Joanna
Olszewska

emerytowana profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego,
wybitna, ceniona w kraju i za granicą uczona i pedagog,
założycielka i wieloletni kierownik
Katedry Cytologii i Cytochemii Roślin
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
Doctor honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi;
członek honorowy
Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików,
Polskiego Towarzystwa Botanicznego,
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.
Odznaczona Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim
i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W latach 1966-69 prodziekan,
a w latach 1969-72 dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zespołu Ekspertów
Nauk Przyrodniczych i jego wieloletnia przewodnicząca;
członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (1994-96);
w Polskiej Akademii Nauk: prezes Oddziału Łódzkiego (1993-98),
członek Prezydium PAN (1993-2006);
prezes Oddziału Łódzkiego PAN w latach 1993-1998;
członek (4 kadencje) i przewodnicząca (1 kadencja)
Komisji Nagród przy II Wydz. PAN;
przewodnicząca lub członek rad naukowych
licznych instytutów i centrów naukowych PAN;
członek i recenzent (od początku istnienia) Komisji Nagród
Prezydium OŁ PAN
i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni Łodzi
dla młodych pracowników nauki,
w dziale nauk biologiczno-medycznych.
Wybitna specjalistka w zakresie biologii komórki roślinnej
i cytogenetyki molekularnej roślin.
Autorka lub współautorka ponad 120 prac doświadczalnych
i artykułów przeglądowych.
Autorka lub współautorka 5 podręczników akademickich.

Była Wychowawcą kilku pokoleń uczonych
- wykształciła ok. 100 magistrów,
była promotorem w 14 zakończonych przewodach doktorskich
i sprawowała opiekę nad 6 przewodami habilitacyjnymi.
Nauka i społeczność akademicka poniosły olbrzymią stratę.

uczniowie i wychowankowie, kierownicy i pracownicy Katedr:
Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin
Cytologii i Cytochemii Roślin
Cytofizjologii
Fizjologii i Biochemii Roślin
Ekofizjologii i Rozwoju Roślin
Neurobiologii
Pracowni Mikroskopii Elektronowej Uniwersytetu Łódzkiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi