Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bartłomiej Szyndler

Region:
Częstochowa
Data emisji:
11.01.2011

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. zw. dra habil.
Bartłomieja Szyndlera


wybitnego badacza dziejów Polski u schyłku I Rzeczypospolitej,
Insurekcji Kościuszkowskiej, doby napoleońskiej i powstań
narodowych oraz historii bibliotek w Polsce.

Profesor pozostawił w spuściźnie blisko 200 prac naukowych
i wydawnictw źródłowych, w tym 25 monografii z dziedziny historii
wojskowości, historii kultury, biografistyki i bibliotekoznawstwa.

W latach 1972-1978 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

W latach 1978-1997 pracował w Zakładzie Nauk Pomocniczych
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
gdzie osiągnął stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora.

W 1997 roku, już jako profesor zwyczajny, związał się z Wyższą Szkołą Pedagogiczną,
dzisiaj Akademią im. Jana Długosza. Był współtwórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu
XIX Wieku w Instytucie Historii
w latach 2002-2009, wieloletnim członkiem Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego
i Rady Instytutu Historii, członkiem Senatu Akademii
im. Jana Długosza w kadencji 2005-2008.

Profesor Bartłomiej Szyndler był także aktywnym członkiem Polskiego
Towarzystwa Historycznego w latach 2002-2005 prezesem
Częstochowskiego Oddziału tegoż Towarzystwa,
członkiem Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk
Oddziału w Katowicach, członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.

Za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej odznaczony
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Rodzinie Pana Profesora

wyrazy głębokiego współczucia składają


Dziekan i Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego,
Dyrekcja i Rada Instytutu Historii
Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi