Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Baszyński

Region:
Lublin
Data emisji:
20.10.2009

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 15 października 2009 roku zmarł


prof. dr hab.
Tadeusz Baszyński
emerytowany profesor zwyczajny

Profesor Tadeusz Baszyński urodził się 15 października 1926 roku
w Koźminie Wielkopolskim. Studia chemiczne na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego
ukończył w 1951 roku. Od 1957 roku związany z Wydziałem Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
gdzie w 1960 roku uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych,
w 1964 roku stopień doktora habilitowanego,
w 1973 roku tytuł profesora nadzwyczajnego,
a w 1980 roku stanowisko profesora zwyczajnego.

Profesor Tadeusz Baszyński, z wykształcenia chemik,
całe życie zawodowe poświęcił biologii, w szczególności fizjologii
i biochemii roślin. Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi pełnił różne ważne funkcje: dziekana (w latach 1966-1972), dyrektora Instytutu
Biologii (w latach 1973-1981) i kierownika Zakładu Fizjologii Roślin
(w latach 1974-1997). W trudnych dla Ojczyzny latach 1981-1982
pełnił funkcję rektora naszego Uniwersytetu.

Profesor zaangażowany był również w działalność wielu instytucji
naukowych i społecznych. Były to, między innymi, Komitet Obywatelski, Instytut Europy Wschodniej, Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego
i Stopni Naukowych, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo
Naukowe Warszawskie, Komitet Botaniki PAN, Komitet Fizjologii,
Genetyki i Hodowli Roślin PAN.

Za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną był nagradzany licznymi nagrodami resortowymi i Polskiej Akademii Nauk, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony medalem Pro Ecclesia et Pontifice oraz medalem
im. Michała Oczapowskiego V Wydziału PAN, tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
i medalem "Zasłużony dla UMCS".

Żegnając z wielkim smutkiem Profesora Tadeusza Baszyńskiego,
zachowujemy Go w naszej pamięci jako wielki autorytet naukowy
i moralny. Żegnamy wielkiego Przyjaciela Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi UMCS, zawsze pełnego troski o jego dobre imię,
pomyślność i rozwój.Pożegnanie Profesora ze społecznością akademicką
odbędzie się 20 października 2009 r. o godzinie 11.00
w gmachu Rektoratu UMCS, I piętro.

Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele akademickim
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
20 października 2009 roku o godz. 13.30.
Po mszy świętej odbędzie się pogrzeb na cmentarzu przy ul. Lipowej.


Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi