Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Halina Woyke

Region:
Poznań
Data emisji:
11.12.2010

W dniu 7 grudnia 2010 roku
odeszła od nas ukochana Żona, Mama i Babcia


prof. dr hab.
Halina Woyke
z domu Urbanowicz

harcerka Szarych Szeregów, łączniczka "Pasieki", pseudonim "Halszka"
uczestnik Powstania Warszawskiego,
członek Zespołu Starszoharcerskich Kręgów Akademickich "Kuźnica",
podharcmistrz, p.o. Komendantki
Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi Harcerek w latach 1948-49,
pracownik naukowy Katedry Warzywnictwa SGGW,
kierownik Zakładu Biologii i Zakładu Nasiennictwa
oraz wicedyrektor do spraw naukowych
Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach,
Wieloletni członek Rady Naukowej COBORU.
Darczyńca wielu organizacji społecznych.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 15 grudnia 2010 roku,
(środa) o godzinie 13.00, w kościele pw. św. Karola Boromeusza
na Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz
miejscowy do grobu rodzinnego.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku

chrześniaczka z rodziną z Poznania

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi