Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mieczysław Tyczka

Region:
cała Polska
Data emisji:
11.12.2010


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.
Mieczysława Tyczki


Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 1989-1994
oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1989-1993.

Urodził się 13 kwietnia 1925 roku w Witkowie.
Ukończył studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1961 roku,
a doktora habilitowanego w 1966 roku.
Od 1992 roku profesor zwyczajny.
Od 1953 roku do 1961 roku pracował w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Poznaniu.
Od 1961 roku był nauczycielem akademickim
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uczestniczył w pracach
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności".
Odszedł wybitny znawca postępowania cywilnego,
nauczyciel akademicki, sędzia i Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
współtwórca pierwszych orzeczeń polskiego sądu prawa.


Cześć Jego pamięci


Prezes, Wiceprezes oraz Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi