Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kazimiera Maleczyńska

Region:
Wrocław
Data emisji:
04.11.2010

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 29 października 2010 roku zmarła

prof. zwycz. dr hab.
Kazimiera Maleczyńska

wybitna znawczyni dziejów książki, bibliotek i czytelnictwa.

Urodzona 25 października 1925 roku we Lwowie,
córka historyków Ewy i Karola Maleczyńskich,
po studiach historii i romanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
i Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskała doktorat
w zakresie historii (1960) i stopień doktora habilitowanego (1968).
W latach 1946-1960 pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej,
a od roku 1960 w Katedrze (Instytucie) Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1990 roku jako profesor zwyczajny.
W latach 1977-1981 i 1990-1991 była dyrektorem Instytutu,
w latach 1981-1996 kierowała Zakładem Teorii i Historii Książki.
Była członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,
przewodniczyła jego Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa;
należała do Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.
W latach 1981-1996 kierowała redakcją ogólnopolskiego czasopisma "Roczniki Biblioteczne".
Swoimi pracami naukowymi przyczyniła się znacznie
do rozwoju nauki o książce, wzbogaciła szczególnie wiedzę
o dziejach kultury Śląska i ukochanych Kresów.
Była Człowiekiem dobrym, życzliwym światu i ludziom
- taką zachowamy w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim

składamy serdeczne wyrazy współczucia

Pogrzeb śp. Profesor Kazimiery Maleczyńskiej odbędzie się
dnia 5 listopada 2010 roku o godzinie 14.40
na Cmentarzu Osobowickim przy ulicy Osobowickiej we Wrocławiu.
Msza święta zostanie odprawiona w kościele pw. św. Antoniego
przy alei Kasprowicza 26 Wrocław-Karłowice
5 listopada 2010 roku o godzinie 9.30.
Rektor i Senat
Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi