Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ryszard Bohdan Czesnakowski

Region:
Gdańsk
Data emisji:
04.11.2010

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych..."


Z głębokim smutkiem i poczuciem bolesnej straty
żegnamy

Ryszarda Bohdana
Czesnakowskiego

Dyrektora Zarządzającego - ANDREM Sp. z o.o.


Ryszard Bohdan Czesnakowski był wspaniałym, twórczym
i niezastąpiąnym Człowiekiem.
Dla nas wszystkich, współpracowników był wzorem kreatywności,
bezgranicznego zaangażowania w pracę,
znakomitym dyrektorem.
Jego pomysłowość, wizja i szerokość horyzontów silnie wpływały
na kierunki działania naszej organizacji, jej misje i cele.


Jego śmierć jest dla nas ogromną, tragiczną stratą.

Rodzinie Zmarłego

składamy

w imieniu całego zespołu firmy ANDREM Sp. z o.o.
najgłębsze wyrazy współczucia.


Urszula Wiśniewska-Erenmalm
Prezes Zarządu


Uroczystości związane z pogrzebem odbędą się w dniu 5 listopada 2010 r.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie o godzinie 13.00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku
Wyprowadzenie urny i uroczystości pogrzebowe na cmentarzu
Srebrzysko w Gdańsku rozpoczną się o godzinie 14.30.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi