Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Nowina Krasuskiego Nowina Krasuski

Region:
Poznań
Data emisji:
19.08.2009


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.
Jerzego Nowina Krasuskiego

wybitnego historyka, znawcy dziejów Niemiec,
historii powszechnej i stosunków polsko-niemieckich,
wieloletniego pracownika Instytutu Zachodniego,
członka Rady Naukowej Instytutu Zachodniego
i jej przewodniczącego w latach 1979-1981,
członka Rady Redakcyjnej "Przeglądu Zachodniego"
i Stowarzyszenia Instytut Zachodni.

W Zmarłym straciliśmy wielkiego erudytę i znakomitego naukowca.

Rodzinie

wyrazy najgłębszego współczucia


składają


Dyrektor Instytutu Zachodniego, Rada Naukowa,
Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Redakcja "Przeglądu Zachodniego"
oraz grono pracowników Instytutu Zachodniego


Pogrzeb odbędzie się
21 sierpnia 2009 roku o godzinie 13.05 w Poznaniu
na Cmentarzu Junikowskim.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi