Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Antoni Gabryelewicz

Region:
Białystok
Data emisji:
30.09.2010


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab. n. med., dr. h.c. multi
Antoniego Gabryelewicza


wybitnego Naukowca i Klinicysty,
współtwórcy polskiej gastroenterologii,
autorytetu w dziedzinie pankreatologii doświadczalnej i klinicznej.

Dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku
w latach 1974-1981.

Twórcy i wieloletniego Kierownika Kliniki Gastroenterologii tej Uczelni,
wspaniałego specjalisty o nieskazitelnej etyce zawodowej.
autora wielu rozpraw naukowych i książek,
Prezesa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w latach 1985-1991,
członka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Ze smutkiem żegnamy Wychowawcę wielu pokoleń kadr medycznych,
Promotora kilkudziesięciu doktoratów i habilitacji.
Osobę bardzo oddaną podlaskiej Uczelni i Twórcę wielu jej sukcesów.


Cześć Jego pamięci!


Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia


Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi