Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Swatoń

Region:
Katowice
Data emisji:
09.07.2024

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 4 lipca 2024 roku odszedł od nas na zawsze


Jerzy Swatoń

Od początku funkcjonowania Polskiej Izby Ekologii uczestniczył w jej pracach.
W latach 2008 2020 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Izby,
w latach 2020 2024 jej Przewodniczącego. Kilka dni temu wybrany
Przewodniczącym Rady VIII kadencji tych nowych zadań już nie wykona.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój były priorytetem w Jego działalności
zawodowej na wielu pełnionych przez Niego funkcjach i stanowiskach m.in.:
Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach,
Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Ministra Środowiska.

Absolwent Politechniki Śląskiej. Zawsze aktywny społecznie organizacjach studenckich,
turystycznych oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Był m.in.
inicjatorem Rajdu Powstań Śląskich "Silesiana" organizowanych na Politechnice.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba prawa, profesjonalna, twórcza,
koncyliacyjna; lubiany przełożony i współpracownik, a dla bliskich kolega i przyjaciel.


Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Rada, Zarząd i Pracownicy
Polskiej Izby Ekologii

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi