Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Wrocław
Data emisji:
05.07.2024


Naszemu Koledze
oraz Jego Najbli szej Rodzinie

wyrazy g bokiego wspó czucia
z powodu mierci

ony


Iwony Sitek

sk adaj

kole anki i koledzy z PAR i Asseco Poland S.A.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi