Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tomasz Zubilewicz

Region:
cała Polska
Data emisji:
25.06.2024


Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. n. med.
Tomasza Zubilewicza

wybitnego chirurga naczyniowego,
nauczyciela akademickiego, naszego kolegi.

Pan Profesor był wieloletnim Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń
i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
i jednym z pionierów chirurgii naczyniowej i wewnątrznaczyniowej w Polsce.

Pełnił funkcje Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej,
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiej Sekcji
Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chirurgii naczyniowej
oraz redaktorem naczelnym czasopism
Acta Angiologica i Phlebological Review.

Zasiadał w radach naukowych i był członkiem wielu krajowych i europejskich
towarzystw naukowych.

Profesor Tomasz Zubilewicz był wychowawcą wielu pokoleń chirurgów naczyniowych,
autorem i współautorem licznych prac naukowych, podręczników
w dziedzinie chirurgii naczyń, angiologii i flebologii.

Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej medycyny
i dla wszystkich, którzy mieli zaszczyt z Nim współpracować.


Rodzinie oraz Bliskim


składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Cześć Jego pamięci.


Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
wraz z Zarządem

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi