Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krzysztof Smolana

Region:
Warszawa
Data emisji:
21.06.2024

Z wielkim smutkiem żegnamy

dr. Krzysztofa Smolanę

historyka, archiwistę, wybitnego znawcę Ameryki Łacińskiej,
dziejów dyplomacji oraz południowo-wschodnich kresów Polski.

Po przejściu na emeryturę niemal całkowicie poświęcił się
badaniom historii Lwowa, pracom na rzecz ocalenia spuścizny kresowej,
a także pomocy potrzebującym na terenie Ukrainy.

Straciliśmy nie tylko niezmordowanego animatora
wielu inicjatyw służących ochronie pamięci Lwowa i Kresów,
ale też serdecznego Przyjaciela, zawsze życzliwego i pomocnego.

Wyrazy najgłębszego współczucia składamy

Ani i całej Rodzinie,

Zarząd i Rada Naukowa Instytutu Lwowskiego,
redakcja "Rocznika Lwowskiego"

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi