Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Witalis Waldemar Skorupka

Region:
Warszawa
Data emisji:
05.06.2024


W dniu 22 maja 2024 roku zmarł przeżywszy lat 101


Płk
Witalis Waldemar
Skorupka

Harcerz. W okresie wojny działał w strukturach Szarych Szeregów.
Następnie w Oddziale AK. wchodzącym w skład Kedywu.
Ps. "Orzeł". Uczestniczył w licznych akcjach sabotażowo-dywersyjnych.
Po zakończeniu wojny nie złożył broni i nadal walczył o pełną wolność
i niezawisłość Ojczyzny. Ranny i aresztowany.
Skazany na karę śmierci. Ułaskawiony za zasługi na polu walki.
Działacz NSZZ "Solidarność".
Działacz niezależnego ruchu kombatanckiego
oraz Związku Więźniów Politycznych Skazanych
na Karę Śmierci w Okresie Reżimu Komunistycznego
i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim,
nagrodzony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Siedlce.


Msza św. w Jego intencji zostanie odprawiona
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie,
we czwartek, 6 czerwca 2024 roku o godzinie 12.45,
po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego
na Starych Powązkach w Warszawie
(kondukt żałobny wyruszy spod IV bramy o godzinie 14.30 ),


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku


Stanisław, Krzysztof, Anna, Kamila i Helena Piechowie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi