Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Warszawa
Data emisji:
05.06.2024


Pani

Annie D ugo ckiej

serdeczne wyrazy wspó czucia

z powodu mierci


Ojca


sk adaj

Dyrekcja i pracownicy

Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi