Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Edmund Gussmann

Region:
Gdańsk
Data emisji:
07.09.2010

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. zw. dr. hab.

Edmunda Gussmanna

znakomitego anglisty, islandysty,
pioniera fonologii generatywnej w Polsce,
profesora w Komitecie Językoznawstwa PAN.

Z żalem żegnamy profesora,
wykładowcę w Instytucie Filologii Angielskiej
na Uniwersytecie Gdańskim w latach 1999-2003.

Cześć Jego pamięci

składa

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Gdańskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi