Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz M. Rosiak

Region:
cała Polska
Data emisji:
20.05.2024

Jesteśmy bardzo zasmuceni wiadomością o odejściu

Prof. dr. hab. inż.
Janusza M. Rosiaka

naszego mentora, mistrza i nauczyciela, wybitnego uczonego o światowej renomie,
autora wynalazków ratujących zdrowie i życie ludzkie,
niezwykle cenionego przez polskie i międzynarodowe środowisko naukowe,
Człowieka o wielkim sercu i życzliwości.

Pamięć o Nim będzie nam zawsze towarzyszyła w naszych działaniach
jako wzór do naśladowania i źródło inspiracji.


Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 21 maja, o godzinie 12.30
na cmentarzu rzymskokatolickim św. Anny na Zarzewie w Łodzi, wejście od ul. Lodowej.

Rodzinie Zmarłego

składamy wyrazy naszego najgłębszego współczucia

Uczniowie, współpracownicy i naukowi wychowankowie Profesora
z Zespołu Chemii Radiacyjnej Stosowanej BioMat w MITR na Politechnice Łódzkiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi