Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Anna Dutka

Region:
Kraków
Data emisji:
13.05.2024


Panu Profesorowi

Julianowi Dutce

Lekarzowi Kierującemu Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Żony


dr Anny Dutki

składają

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi