Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Hieronim Kubiaka

Region:
Warszawa
Data emisji:
26.04.2024


Z wielkim żalem żegnamy

Prof. Hieronima Kubiaka

Przyjaciela z okresu działalności w Zrzeszeniu Studentów Polskich,
absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego socjologa
i profesora tej Uczelni. W czasie studiów Hieronim Kubiak był aktywnym działaczem ZSP,
w Radzie Uczelnianej ZSP UJ zajmował się m.in.
sprawami kultury. W latach 1964-65 był przewodniczącym
Rady Okręgowej ZSP w Krakowie, inicjatorem i pomysłodawcą
wielu ważnych dla środowiska studenckiego inicjatyw społecznych
i programowych. ZSP wyróżniło Go swoim najwyższym wyróżnieniem,
Honorowym Członkostwem. W życiu zawodowym prof. Hieronim Kubiak
był nie tylko wybitnym socjologiem badającym, przede wszystkim
problemy Polonii, ale także bardzo ważnym uczestnikiem życia społecznego i politycznego.
Pełnił wiele ważnych funkcji w centralnych władzach PZPR w latach 80,
był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu.
Był również współzałożycielem Stowarzyszenia Kuźnica,
przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju,
członkiem Fundacji Kultury Polskiej.
Przez całe życie był człowiekiem dialogu i porozumienia,
bardzo życzliwym, szanującym odmienne poglądy.
Takim zapamiętamy Go na zawsze!

Łączymy się w bólu

z Najbliższą Rodziną
profesora Hieronima Kubiaka

Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi