Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jadwiga Staniszkis

Region:
Warszawa
Data emisji:
19.04.2024


Żegnamy Wielką Socjolog i Obywatelkę Wierną Demokracji

Prof. dr hab.

Jadwigę Staniszkis

Pracującą w Instytucje Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
od roku 1965 do emerytury z przerwą spowodowaną represjami
politycznymi po wydarzeniach marcowych 1968.
Była Uczoną o wielkiej sile inspiracji, dającą niekwestionowany światowy wkład
w rozumienie mechanizmów autorytarnego socjalizmu w jego schyłkowej fazie,
transformacji politycznej i rynkowej po roku 1989,
znaczenia procesów globalizacji dla dynamiki zmian w Polsce.
Jej najbardziej znana praca "Poland Self Limiting Revolution" (1984)
przybliżyła politologii światowej rozumienie buntu społecznego w roku 1980
przeciwko władzy, która wydawała się nie do pokonania.
Znacząco wpływała na wydarzenia polityczne,
nie ograniczając się do roli naukowej, będąc ekspertką tworzącej się
"Solidarności" w Gdańsku w roku 1980, wykładając w podziemiu
po roku 1981, współpracując z Akcją Wyborczą Solidarność
w połowie lat 90-tych jako jej symboliczna" matka",
komentując w mediach przez ponad 20 lat
wydarzenia, którymi żyli obywatele.
Zawsze budziła żywe zainteresowanie swoimi interpretacjami.
Żegnamy ja jako pomocną koleżankę,
profesor zawsze życzliwą studenterii, pamiętając piękno jej umysłu.

Społeczność Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi