Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
cała Polska
Data emisji:
08.04.2024
Panu

Profesorowi
Erykowi Kosi skiemu

Cz onkowi Rady Nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.


wyrazy wsparcia i g bokiego wspó czucia
z powodu mierci

Ojca
sk adaj

Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
oraz Zarz d PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi