Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Romuald Baranowicz

Region:
Szczecin
Data emisji:
05.04.2024


Z g bokim alem przyj li my wiadomo o mierci
radcy prawnego


Romualda Baranowicza
Dziekana
Okr gowej Izby Radców Prawnych
w Koszalinie IX i X kadencji
Cz onka Rady Izby Koszali skiej

Rodzinie Zmar ego

najserdeczniejsze wyrazy wspó czucia
sk adaj

Dziekan i Rada
Okr gowej Izby Radców Prawnych
w Poznaniu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi