Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Witold Kołodziejski

Region:
cała Polska
Data emisji:
29.03.2024





Z głębokim smutkiem przyjąłem
wiadomość o śmierci Pana



Witolda Kołodziejskiego



wieloletniego Dyrektora Generalnego
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.




Przez ponad ćwierć wieku Pan Dyrektor Kołodziejski
był moim bezpośrednim przełożonym i z życzliwą cierpliwością
patronował tej zawodowej przygodzie mego życia.
Stworzył mi warunki pracy umożliwiające poznanie pasjonującej problematyki
prawa autorskiego i nawiązanie kontaktu z licznym gronem
interesujących ludzi, w kraju i za granicą.
Jestem Mu nieskończenie wdzięczny za te wszystkie lata współpracy
i za to wszystko co dla mnie uczynił.




Pozostawił w mej pamięci ślad niezatarty.




Jerzy Andrzej Badowski





Warszawa, w marcu dwa tysiące dwudziestego czwartego roku.





Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi