Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Witold Kołodziejski

Region:
cała Polska
Data emisji:
27.03.2024

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP

Witolda Kołodziejskiego

Przez ponad czterdzieści lat z wielkim zaangażowaniem
bronił praw twórców w kraju i za granicą.

Był powszechnie szanowanym autorytetem dla twórców
oraz krajowych i zagranicznych organizacji autorskich.

Dzielił się z nami swoją wielką wiedzą, doświadczeniem i energią.
Cieszyliśmy się Jego życzliwością i przyjaźnią.
Zawdzięczamy Mu bardzo wiele.
Jego odejście jest niepowetowaną stratą.

Wyrazy serdecznego współczucia
składamy

Żonie, Córce i Synowi.

Jan Błeszyński, Michał Błeszyński,
Anna Błeszyńska-Drewicz, Maria Błeszyńska-Przybylska

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi