Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leszek Długosz

Region:
Warszawa
Data emisji:
26.03.2024


Z g bokim alem zawiadamiamy,
e 23 marca 2024 roku
w wieku 82 lat
zmar

Leszek D ugosz

poeta, aktor, pie niarz, kompozytor i pianista.
W latach 1965-1978 wspó tworzy kabaret
w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie.
Kawaler Orderu Or a Bia ego.
Wieloletni cz onek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Rodzinie i Najbli szym

sk adamy wyrazy g bokiego wspó czucia

Prezes i Zarz d G ówny
Stowarzyszenia Filmowców Polskich


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi