Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Komender

Region:
cała Polska
Data emisji:
20.03.2024

Z wielkim żalem przyjęliśmy widomość,
że w dniu 17 marca 2024 roku
zmarł w wieku 93 lat

Profesor
Janusz Komender

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej medycyny,
specjalista w zakresie histologii i histochemii oraz transplantologii doświadczalnej.

Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
w którym pełnił między innymi funkcje Prodziekana,
Dziekana Wydziału Lekarskiego oraz Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie;
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej (1987-1988)
oraz Przewodniczący Sekcji Biomedycznej Komitetu Badań Naukowych (1994-1995);
Wieloletni i zasłużony członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Zastępca Sekretarza (1984-1987, 1989-1995), Sekretarz (1996-1997),
Przewodniczący Wydziału VI Nauk Medycznych PAN (1997-2002).
Przewodniczący Komisji Nagród przy Wydziale Nauk Medycznych PAN (2007-2018).
Członek licznych komitetów naukowych, problemowych i narodowych, m.in.:
Wiceprezes i członek honorowy Europejskiego Towarzystwa
Banków Tkanek EATB (1993-2001),
członek Europejskiej Rady Badań Medycznych (1993-1998),
członek Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki ESF (1998-2002),
członek i Wiceprezydent (1999-2002) Międzynarodowej Rady
Towarzystw Medycznych CIOMS;
Członek Zarządu Głównego (1993-1998) oraz członek honorowy (od 2003 roku)
Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego; członek rzeczywisty
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1988 roku);
Przewodniczący (od 2003 roku) Komitetu Narodowego ds. Współpracy ze Stałym
Komitetem Konferencji PUGWASH ds. Nauki i Spraw Międzynarodowych.

Laureat licznych prestiżowych nagród, w tym m.in.
Nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
Nagrody Indywidualnej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
Nagrody Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk,
wielokrotnie honorowany przez wiodące ośrodki naukowe w kraju i za granicą.

Uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi,
w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żegnamy wybitnego uczonego o wielkim międzynarodowym autorytecie,
promotora kadr naukowych, organizatora nauki i wychowawcę wielu pokoleń,
Człowieka o wielkiej kulturze osobistej i życzliwości dla innych.

Rodzinie i wszystkim Bliskim Profesora

przekazujemy wyrazy współczucia

Prezes Polskiej Akademii Nauk
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Dziekan i członkowie Wydziału Nauk Medycznych
Polskiej Akademii Nauk

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi