Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Smoczyński

Region:
Gdańsk
Data emisji:
15.03.2024

Z głębokim smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla polskiej gastroenterologii
przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr hab. n. med.
Mariana Smoczyńskiego

wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Prorektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1990-1993,
wieloletniego Prezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii
Członka Komisji Gastroenterologii i Hepatologii PAN

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako człowiek wielkiego serca
i umysłu, mądry, szlachetny i prawy.

Z wielkim żalem żegnamy wybitnego gastroenterologa,
wspaniałego lekarza i nauczyciela, naszego wielkiego przyjaciela.

Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom
i Współpracownikom

oraz wszystkim, których ta Śmierć dotknęła

składamy wyrazy głębokiego współczuci


Pracownicy Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Członkowie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi