Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Smoczyński

Region:
Gdańsk
Data emisji:
14.03.2024

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. med.
Mariana Smoczyńskiego

kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii GUMed
w latach 2004-2013,
prorektora ds. dydaktyki i wychowania w kadencji 1990-1993,
zatrudnionego w Uczelni w latach 1967-2013.

Wieloletniego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii.

Członka Komisji Gastroenterologii i Hepatologii oraz Komitetu Terapii i Nauk
o Leku Polskiej Akademii Nauk.

Prezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego,
członka European Society of Gastrointestinal Endoscopy.

Odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi (2002 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010 r.),
Medalem Zasłużonemu AMG (2011 r.),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012 r.)
oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019 r.).Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają

Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi