Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Fułat-Karbowska

Region:
Wrocław, Opole
Data emisji:
22.02.2024


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

adw. Marii Fułat-Karbowskiej

wieloletniej Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu,
delegatki na Krajowe Zjazdy Adwokatury, cenionej adwokat,
wieloletniej patronki aplikantów, uhonorowanej odznaką "Adwokatura Zasłużonym"
oraz medalem BENE MERENTIBUS im. adw. Marii Budzanowskiej
i adw. Joanny Agackiej-Indeckiej.


Rodzinie i Bliskim

oraz Adwokaturze Opolskiej

wyrazy głębokiego współczucia

składają


Dziekan i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi