Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Glinkowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
16.02.2024


Z ogromnym żalem żegnamy

Pana

Magistra

Tadeusza Glinkowskiego

wieloletniego kierownika Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
wielkiego propagatora aktywności i różnorodnych form kultury fizycznej.

Pan mgr Tadeusz Glinkowski czuwał nad rozwojem fizycznym
naszych studentów i przyczynił się do zdobycia przez nich
wielu osiągnięć sportowych, nagród i medali.

Był dwukrotnie wyróżniony najwyższym odznaczeniem naszej Uczelni,
jakim jest Medal za Zasługi
dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dziś za to dziękujemy.

Rodzinie i Bliskim

składamy
najszczersze wyrazy współczucia.

Rektor i Społeczność
Akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi