Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Fabiszewski

Region:
Wrocław
Data emisji:
16.02.2024


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 3 lutego 2024 roku zmarł

prof. dr hab.

Jerzy Fabiszewski

botanik, lichenolog, ekolog zajmujący się m.in.
ekologią polskich i kanadyjskich torfowisk oraz florą i roślinnością Sudetów,
uczestnik licznych ekspedycji polarnych, prorektor uczelni (1990-1992),
wieloletni kierownik Katedry Botaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego,
prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego, członek i przewodniczący licznych rad,
towarzystw oraz komisji naukowych, redaktor naczelny Acta Societatis Botanicorum
Poloniae, od 2007 r. członek rzeczywisty PAN, wielokrotnie nagradzany
za osiągnięcia naukowe, w 2006 r. wyróżniony tytułem doktora honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Dziekan oraz cała społeczność akademicka
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi