Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Fabiszewski

Region:
cała Polska
Data emisji:
14.02.2024


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 lutego 2024 roku zmarł


prof. dr hab.

Jerzy Fabiszewski

botanik, lichenolog, ekolog zajmujący się m.in. ekologią polskich i kanadyjskich
torfowisk oraz florą i roślinnością Sudetów, uczestnik licznych ekspedycji polarnych,
prorektor uczelni (1990-1992),
wieloletni kierownik Katedry Botaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego,
prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego,
członek i przewodniczący licznych rad, towarzystw oraz komisji naukowych,
redaktor naczelny Acta Societatis Botanicorum Poloniae,
od 2007 r. członek rzeczywisty PAN, wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe,
w 2006 r. wyróżniony tytułem doktora honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Wyrazy głębokiego współczucia


Rodzinie i Bliskim


składają

Rektor, Senat, Dziekan oraz cała społeczność akademicka
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi