Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Józef Król

Region:
Warszawa
Data emisji:
06.02.2024

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Pana

Józefa Króla

Współzałożyciela
NTM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
oraz obecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wyrazy głębokiego współczucia w tym trudnym czasie
przekazujemy
Rodzinie
i Przyjaciołom

Niech spoczywa w pokoju

Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi