Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Henryk Piekarski

Region:
Łódź
Data emisji:
22.01.2024

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci

Pana
prof. dr. hab.
Henryka Piekarskiego

nauczyciela akademickiego i wspaniałego Człowieka
Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
Dziekana Wydziału Fizyki i Chemii
Kierownika Katedry Chemii Fizycznej


Wyrazy głębokiego współczucia przekazujemy

Pani dr Alinie Piekarskiej,
Panu prof. dr. hab. Januszowi Piekarskiemu
i Pani prof. dr hab. Annie Piekarskiej,
Basi i Kasi Piekarskim

pracownicy Katedry Chemii Fizycznej UŁ

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi