Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Region:
Kraków
Data emisji:
12.01.2024


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Księdza

Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

wybitnego obrońcy praw człowieka, zasłużonego działacza na rzecz praw osób
z niepełnosprawnościami, wielkiego społecznika.
Był osobą represjonowaną za działalność opozycyjną w czasach PRL.
Z pasją angażował się w publiczną debatę na temat trudnych spraw w naszej historii.
Był współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Brata Alberta.
Wkładał ogromny wysiłek w organizowanie pomocy Ukrainie.
Laureat Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica w 2007 roku.
Człowiek o niezwykłej odwadze i społecznej wrażliwości,
z którym przez lata mieliśmy zaszczyt owocnie współpracować.


Rodzinie i Najbliższym Zmarłego

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
oraz pracownicy Biura RPO


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi