Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marceli Kosman

Region:
Poznań
Data emisji:
05.01.2024


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 29 grudnia 2023 roku zmarł w wieku 82 lat

Prof. dr hab.
Marceli Kosman

Profesor zwyczajny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierownik Zakładu Dziennikarstwa (1987-2003)
oraz Zakładu Kultury Politycznej (2003-2012)
w Instytucie, a następnie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego (2017).

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej (1976-1982),
Profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1983-1993),
Profesor i Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (1996-2008).

Historyk badacz dziejów Polski, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Litwy,
stosunków wyznaniowych oraz dziejów kultury polskiej od późnych wieków średnich
do końca czasów nowożytnych.
Politolog badacz kultury politycznej i jej miejsca
w edukacji politycznej społeczeństwa.
Autor ponad 1700 monografii i innych prac naukowych.
Niestrudzony autor podręczników, eseista i popularyzator nauki.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami
i nagrodami państwowymi.

Odszedł wybitny naukowiec i szanowany nauczyciel akademicki,
promotor 20 doktorów,
wychowawca wielu pokoleń studentów.


Cześć Jego Pamięci!


Rodzinie Pana Profesora

składamy wyrazy współczucia.

Rektor i Senat
Dziekan i społeczność akademicka
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pogrzeb odbędzie się 11 stycznia 2024 r. o godz. 11:10
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi