Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Michał De Tchorzewski

Region:
cała Polska
Data emisji:
05.01.2024


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dra hab.
Andrzeja Michała
de Tchorzewskiego

Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w latach 1990-1996, 1999-2000.
Pierwszego Rektora Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
w latach 2000 -2002, Dyrektora Instytutu Pedagogiki w latach 1998 2001,
odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

JM Rektor na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako znakomity uczony pedagog
w pełnym tego słowa znaczeniu, profesor nauk humanistycznych,
ceniony nauczyciel akademicki, promotor wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Był Człowiekiem prawego charakteru, cieszącym się powszechnym autorytetem
i szacunkiem, głęboko zaangażowanym w sprawy środowiska akademickiego,
oddanym naszej Alma Mater, która dzięki Jego wielkiemu zaangażowaniu
uzyskała status Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,
a następnie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.


Rodzinie i Bliskim
śp. prof. Andrzeja Michała de Tchorzewskiego

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wyrażamy przekonanie, że pamięć o Nim przetrwa w świadomości
kolejnych pokoleń dzięki Jego spuściźnie naukowej i dorobku następców.

W imieniu Wysokiego Senatu i całej społeczności akademickiej

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor UKW

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi