Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Koch

Region:
Wrocław
Data emisji:
12.12.2023


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 grudnia 2023 r. zmarł
prof. zw. dr hab. inż. dr h.c.
Jan Koch

Profesor był pracownikiem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej,
któremu poświęcił całe swoje życie zawodowe. Związany z Politechniką od 1950 roku,
najpierw jako student, a później naukowiec i nauczyciel akademicki. Profesor związany był
z Katedrą Obróbki Metali. W 1965 r. założył Zakład Obrabiarek, Automatyzacji
i Organizacji, którym kierował do 2002 r. Był współtwórcą kierunku studiów
Automatyka i Robotyka oraz twórcą kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
W latach 1981 2002 był członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej. W latach 1985-1987
był prorektorem Politechniki Wrocławskiej, w latach 1987-1993 dyrektorem
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji PWr, a od 1993 r. przez dwie kadencje
do 1999 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego. W 1995 r. stworzył,
a następnie sprawował funkcję dyrektora, we Wrocławskim Centrum Transferu
Technologii. Profesor był inicjatorem wielu działań międzynarodowych,
był zaangażowany w prace różnych gremiów Komisji Europejskiej, był profesorem
honorowym Uniwersytetu w Stuttgarcie, wykładowcą na uniwersytetach technicznych
w Berlinie, Dreźnie, Budapeszcie i Stuttgarcie. Pełnił przez dwie kadencje funkcję
wiodącego eksperta w Komitecie Badań Naukowych, koordynował krajowymi projektami
strategicznymi i międzynarodowymi TEMPUS.

Odznaczony m. in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Zasług dla PWr, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Odszedł od nas wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel akademicki, wychowawca
i przyjaciel wielu pokoleń studentów i współpracowników.

Ostatnie pożegnanie Zmarłego odbędzie się 13 grudnia 2023 roku (środa).
Msza św. w intencji Zmarłego odbędzie się o godz. 12.30 w kościele pw. Św. Faustyny
przy ul. Jackowskiego we Wrocławiu.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14.00 na cmentarzu parafialnym
przy ul. Smętnej we Wrocławiu.


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Rektor i Senat Politechniki Wrocławskiej
Dziekan Wydziału Mechanicznego
Pracownicy Wydziału Mechanicznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi