Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Sebastian Kujda

Region:
Warszawa
Data emisji:
30.11.2023


Z ogromnym smutkiem i bólem przyj li my wiadomo o mierci


Sebastiana Kujdy

Studenta II roku Wydzia u Prawa i Administracji


Tym samym sk adamy wyrazy wspó czucia i alu ca ej


Rodzinie oraz Bliskim


Dziekan oraz ca a spo eczno akademicka

Wydzia u Prawa i Administracji Uczelni azarskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi