Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Ślizień

Region:
Kraków
Data emisji:
14.11.2023

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr Marii Ślizień

Wieloletniej Kwestor
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wybitnej Specjalistki, Szefowej i Koleżanki

Odszedł od nas Człowiek Wielkiego Serca


Łącząc się w bólu i żałobie pragniemy przekazać

Rodzinie i Najbliższym Marysi


wyrazy najgłębszego współczucia
oraz
słowa wsparcia

Dziekan i Pracownicy Wydziału Energetyki i Paliw
Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi