Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Józef Namysłowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
14.09.2023


Z głębokim żalem żegnamy

Prof. dr hab.

Józefa Namysłowskiego

emerytowanego profesora,
od ponad 50 lat związanego z Instytutem Fizyki
Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Pełnił funkcje: z-cy dyrektora Instytutu,
prodziekana Wydziału, kierownika Zakładu Teorii Jądra Atomowego
i Reakcji Jądrowych, kierownika Zakładu Teorii Hadronów i Leptonów.

Jego działalność naukowa, w Polsce i za granicą,
poświęcona była fizyce cząstek elementarnych,
w szczególności badaniom relatywistycznej struktury stanów
związanych w wielociałowych reakcjach w chromodynamice kwantowej.

Profesor Józef Namysłowski był znakomitym uczonym
i zaangażowanym dydaktykiem.
Zawsze służył pomocą studentom i współpracownikom,
którym przekazywał nie tylko wiedzę, ale i wartości moralne.
Jego wiedzy i doświadczenia będzie nam bardzo brakować.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Łączymy się w bólu

z Rodziną Zmarłego

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Fizyki Teoretycznej


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi